Website Logo
Logo Image
+420 601 085 123 Volejte NONSTOP 24/7
Nonstop linka
Volejte kdykoliv 601 085 123
Dozvědět se více...
Pomůžeme Vám
když to nejvíce potřebujete
Dozvědět se více...
Pohřební služby
Profesionální přístup
Dozvědět se více...
kompletní služby

Prohlédněte si naší nabídku služeb.

Obřadní síně

Můžete si vybrat ze tří obřadních síní

Jsme tu pro Vás od roku 2005

Image

Poskytujeme veškeré služby související s posledními věcmi člověka.


„Jsme správci všech obřadních síní ve městě, krematoria a hřbitovů. Sjednáte si u nás hudbu, smuteční řeč nebo projekci. Vše Vám vysvětlíme. Naše pohřební služby jsou na vysoké profesionální a společenské úrovni s veškerou důstojností.“

jak postupovat při úmrtí?

Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře pohotovostní záchranné služby. Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví „List o prohlídce zemřelého“. Poté stačí zavolat jakoukoliv pohřební službu.
Ohledání zemřelého a dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným.
  • občanský průkaz vypravitele pohřbu
  • list o prohlídce zemřelého popřípadě občanský průkaz zemřelého
  • oblečení pro zemřelého
  • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
  • pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky
  • pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč
Do jednoho týdne po pohřbu se dostavte na matriku shodnou s místem úmrtí zemřelého. Potřebné doklady jsou oddací list, občanský průkaz nebo rodný list zemřelého.
Notáře určuje soud podle bydliště zemřelého. Notář následně dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Kontaktujte nás

+420 601 085 123
hrbitovy@msul.cz
Kancelář Střekov
U Krematoria 398/8, 400 03 Ústí nad Labem
Kancelář centrum
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem

Co pro Vás můžeme udělat?